**ระบบจะเปิดให้บริการอีกครั้งในช่วงการรายงานผลการปฏิบัติงาน**