ลงเวลา 7ส. ผ่าน QR Code

นวัตกรรมบริการที่ช่วยให้การลงเวลาปฏิบัติกิจกรรม 7ส. ทำได้ง่ายๆ ผ่านมือถือ สะดวก รวดเร็ว สามารถตรวจสอบและติดตามได้ตลอดเวลา

สถานะการลงเวลา 7ส.


ประจำวันที่ 05/10/2022 มีจำนวน 0 รายการ

อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 1 0 รายการ

อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 2 0 รายการ

อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 3 0 รายการ

อาคาร JFK (ตึกเก่า) ชั้น 2 0 รายการ

ติดต่อโครงการ


ประธานกิจกรรม 7ส.
คุณนิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง โทร. 1413

เลขานุการกิจกรรม 7ส.
คุณสอปิยะ บุญตามช่วย โทร. 1419

หัวหน้าโครงการระบบตรวจสอบการลงเวลา 7ส.
คุณทับทิม บุญทอง โทร. 1419

ผู้พัฒนาระบบตรวจสอบการลงเวลา 7ส.
คุณกิตติศักดิ์ แก้วเนียม โทร. 1438